Monday, December 22, 2008

Pembangunan Sektor Baru Di Kelantan 2008

Berikut adalah peluang kerja, niaga dan sektor-sektor baru yang akan diceburi oleh anak-anak syarikat Negeri Kelantan sekarang. Terutamanya dalam Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK)

PMBK Secara Am

PMBK merupakan sebuah agensi kerajaan negeri yang diperbadankan dibawah enakmen PMBK 1950. Iaiya diletakkan dibawah arahan YAB Menteri Besar Kelantan. Secara ringkasnya, peranan PMBK yang termaktub dalam enakmen ini adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosial serta turut terlibat dalam aktiviti kebajikan rakyat. Pada masa yang sama PMBK merupakan sebuah organisasi besar yang ingin menterjemahkan tindakannya selari dengan dasar pentadbiran kerajaan Negeri iaitu Ubudiah, Mas’uliah dan Itqan. Perkara ini penting kerana kakitangan PMBK perlu menjiwai fikrah dan hala tuju kerajaan dalam melaksanakan tugas seharian selaras dengan dasar ”Membangun Bersama Islam”.

Buat masa sekarang PMBK mempunyai 5 anak syarikat yang aktif serta melibatkan berberapa bidang utama seperti hartanah, perladangan, infrastruktur & utiliti, bioteknologi, pendidikan dan kebajikan. Syarikat yang dimaksudkan ialah Kifalah Sdn Bhd, PMBK Sawit Sdn Bhd, Darul Digital Sdn Bhd, Kelantan Biotech Corp Sdn Bhd dan Kelatan Utiliti & Mubarakan Sdn Bhd.

Berberapa program sedang dijalankan oleh PMBK seperti projek Bandar Baru Tunjung, Madinatul Raudhah, Bazaar Tok Guru dan Kelantan Stonor Tower yang akan memberikan impak besar kepada pertumbuhan ekonomi negeri ini. Disamping itu PMBK melalui 5 anak syarikatnya mempunyai perancangan khusus dalam menjana dan memacu pertumbuhan ekonomi negeri Kelantan.

Anak Syarikat PMBK

PMBK Sawit umpamanya yang mengusahakan ladang yang diambil alih dari FELCRA seluas kira-kira lebih 4,000 ekar. Kini dalam proses untuk meluaskan kawasan operasi sawit dan getah kepada 20,000 hektar dalam masa 2 tahun dari sekarang. Jika perkara ini menjadi realiti, PMBK Sawit akan muncul sebagai syarikat yang mempunyai kawasan operasi terbesar di Negeri Kelantan dan seterusnya menyumbang kepada pendapatan yang besar kepada negeri dan membuka peluang kerja yang baru kepada rakyat Kelantan.

PMBK juga mempunyai anak syarikat yang terlibat dalam kolej animasi, iaitu Darul Digital. Sekarang syarikat ini memfokuskan kepada memberikan pendidikan animasi percuma kepada rakyat dan dalam usaha untuk mebangunkan projek Wi-Fi di Kota Bharu seluas 12km persegi sebagai percubaan, sekiranya projek ini viable dan memberikan prestasi memberangsangkan kita akan melibatkan kawasan liputan yang lebih luas. Pada masa yang sama Darul Digital juga terlibat dalam membina Data Centre (Pusat Data) yang akan dibina di Jajahan Machang. Pusat pengumpulan maklumat ini telah dijalankan di Cyber Jaya, dan pusat ini akan dipenuhi dengan prasarana lengkap dan ianya merupakan yang pertama di Pantai Timur.

Bagi menerokai industri minyak dan gas, PMBK melalui akan membangunkan Independent Oil Terminal (IOT) di Pantai Senok, Bachok dengan fasa pertama akan dimajukan oleh Kumpulan Sukimi melibatkan tanah seluas 50 ekar. Projek ini dianjurkan untuk membekalkan sumber tanaga kepada sektor industri di negeri ini dan mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada rakyat.

Kelantan Utiliti & Mubaraakan sebuah anak syarikat PMBK yang terlibat dalam infrastruktur dan utiliti sedang meneroka pengguna tenaga solar dan NGV untuk dilaksanakan dinegeri ini. Ia merupakan resolusi Pelan Tenaga Negeri yang berlangsung pada Jun 2008 lepas.

Walaupun giat dalam membangunkan sektor ekonomi negeri, Negeri Kelantan juga giat menjalankan aktiviti kebajikan rakyat dengan mewujudkan Skim Takaful Kifalah melalui anak syarikat Kifalah Sdn Bhd. Skim ini adalah skim khusus untuk warga emas dab dijalankan sejak setahun yang lalu. Sebanyak RM15 juta telah dibelanjakan bagi memberi manfaat kepada lebih 100,000 orang warga emas seluruh Kelantan tanpa mengira latar belakang politik, agama dan kaum. Umumnya rakyat Kelantan mengetahui bahawa skim ini telah berjaya membina kasih sayang antara rakyat dan kerajaan.

Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd adalah anak syarikat Negeri Kelantan yang menjalankan aktiviti khusus dalam membangunkan industri bioteknologi di Kelantan dengan visi untuk ”Mengembalikan Kegemilangan Islam Melalai Bioteknologi”. Kini Kelantan Biotech Corp memfokuskan kepada 4 projek utama iaitu penghasilan minyak kelapa dara (VCO), baja bio-organik, kultur tisu dan enzim industri. Sehingga kini produk berasaskan VCO dengan jenama NUTRIFERA sudah memasuki pasaran tempatan, farmasi-farmasi terpilih seluruh Kelantan dan akan memasuki pasaran negara pada tahun depan. Kilang berstatus Amalan Perkilangan Baik (GMP) yang bernilai lebih RM500,00 di Labok, Machang kini hampir 90 peratus siap. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. merancang untuk memperkenalkan 10 produk baru apabila kilang barunya siap awal tahun depan.

Bagi projek Bio-Organik, pihak Kelantan Biotech Corp mempunyai pelan jangkamasa panjang bagi mengitar semula nutrien hasil daripada sisa buangan pertanian secara tidak langsung ia akan mengurangkan kos operasi kilang, meningkatkan hasil pertanian dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Projek tersebut masih diperingkat perbincangan dengan Malaysia Agriculture Hightech Bhd (MyAgri) dan Syarikat Ladang Sungai Terah, syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK), kilang itu dijangkakan siap sepenuhnya menjelang tahun 2011 nanti.

Pada Januari, 2006 pihak Kementerian Sains & Teknologi telah meluluskan geran sebanyak RM 1 juta bagi Kerajaan Negeri Kelantan menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R & D)bersama Universiti Sains Malaysia (USM) bagi projek penghasilan produk yang mempunyai potensi komersial melalui tisu kultur dan program komersialisasi pengeluaran enzim industri melalui fermentasi mikrobial sisa pepejal (solid state fermentation).

Pada hari ini hasil R & D yang dijalankan dalam tempoh hampir 3 tahun itu akan dipindahkan kepada Kelantan Biotech Corp. untuk dikomersilkan seterusnya dibangunkan di negeri ini. Kini Kelantan Biotech Corp sudah mempunyai sebuah makmal kultur tisu dan nuseri lengkap di Labok, Machang yang dijangka akan mula beroperasi pada awal tahun 2009 nanti.

Bagi proses komersialisasi hasil penyelidikan enzim industri, pihak kerajaan negeri dengan Kelantan Biotech Corp dalam proses merangka satu pelan strategik dengan bantuan Malaysia Biotech Corporation (MBC) sebuah badan induk bioteknologi di Malaysia bagi membina sebuah kilang enzim swasta pertama di Malaysia di Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa. Bagi projek ini, pihak Kelantan Biotech Corp akan cuba mendapatkan status Bio-Nexus dan mendapatkan geran RM2.5 juta dari MBC bagi mengkomersilkan projek tersebut.

Ditulis khas oleh;

Syam Ghaz

No comments: